BKD Provinsi Riau

Pengumuman Hasil Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 2019

91

Bersama ini terlampir Pengumuman Hasil Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 2019.