BKD Provinsi Riau

Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama Bapak Ahmad Fauzi, M.Si

20

Hari ini, Kamis 4 Februari 2021 telah diselenggarakan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional Widyaiswara Ahli Utama Bapak Ahmad Fauzi, M.Si. Proses pelantikan berjalan tertib dan khidmat hingga selesainya acara.